Listor / Arter / fyrtömmad skärlånga

fyrtömmad skärlånga

Brackvatten: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Enchelyopus cimbrius [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fiskar
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art