Listor / Arter / abborre

abborre

Brackvatten: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Perca fluviatilis [Länk]
Organismgrupp: Fiskar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art