Listor / Arter / absintsäckmal

absintsäckmal

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Coleophora absinthii [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer