Listor / Arter / absintmalmätare

absintmalmätare

Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Eupithecia absinthiata [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig
Våtmark: Viktig