Listor / Arter / absintkapuschongfly

absintkapuschongfly

Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Cucullia absinthii [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig
Våtmark: Förekommer