Listor / Arter / pilblad

pilblad

Havsstrand: Förekommer
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Sagittaria sagittifolia [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art