Listor / Arter / Adam och Eva

Adam och Eva

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Dactylorhiza sambucina [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art