Listor / Arter / aftonstjärna

aftonstjärna

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Ornithogalum nutans [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig