Listor / Arter / slåttergubbe

slåttergubbe

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Arnica montana [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc+4abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art