Listor / Arter / slåtterfibbla

slåtterfibbla

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Hypochaeris maculata [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art