Listor / Arter / åkerrättika

åkerrättika

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Raphanus raphanistrum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer