Listor / Arter / abessinsk fingerhirs

abessinsk fingerhirs

Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Digitaria abyssinica [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig