Fråga:

Vad kallas kösa på latin?

Svar:

Apera spica-venti

Listor / Arter / kösa / Latin