Listor / Arter / agnsäv

agnsäv

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Eleocharis uniglumis [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig