Listor / Arter / afrikanskt kärleksgräs

afrikanskt kärleksgräs

Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Eragrostis curvula [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig