Listor / Arter / borsttåg

borsttåg

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Juncus squarrosus [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Förekommer