Listor / Arter / afrikaglim

afrikaglim

Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Lychnis abyssinica [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig