Listor / Arter / afrikanskt borstgräs

afrikanskt borstgräs

Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Pennisetum uliginosum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig