Listor / Arter / akleja

akleja

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Aquilegia vulgaris [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig