Listor / Arter / ag

ag

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Cladium mariscus [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig