Listor / Arter / stallört

stallört

Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Ononis spinosa subsp. hircina [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Underart
Urban miljö: Förekommer