Fråga:

Vad kallas stallört på latin?

Svar:

Ononis spinosa subsp. hircina

Listor / Arter / stallört / Latin