Listor / Arter / skörsträfse

skörsträfse

Brackvatten: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Chara globularis [Länk]
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer