Listor / Arter / rödglidare

rödglidare

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Porphyridium purpureum [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Förekommer