Listor / Arter / blå stjärntråd

blå stjärntråd

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Chroodactylon ornatum [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art