Listor / Arter / stjärntråd

stjärntråd

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Erythrotrichia carnea [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art