Listor / Arter / liten stjärntråd

liten stjärntråd

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Erythrotrichia reflexa [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art