Listor / Arter / rosenhinna

rosenhinna

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Porphyropsis coccinea [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art