Listor / Arter / strimsloke

strimsloke

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Pyropia leucosticta [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art