Listor / Arter / smalsloke

smalsloke

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Porphyra linearis [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art