Fråga:

Vad kallas smalsloke på latin?

Svar:

Porphyra linearis

Listor / Arter / smalsloke / Latin