Listor / Arter / purpursloke

purpursloke

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Porphyra purpurea [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art