Listor / Arter / havsris

havsris

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Ahnfeltia plicata [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art