Listor / Arter / smalpyssling

smalpyssling

Brackvatten: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Grania efflorescens [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art