Listor / Arter / kylinia

kylinia

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Acrochaetium rosulatum [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art