Listor / Arter / vårttrasselpyssling

vårttrasselpyssling

Kategori: Kunskapsbrist (DD)
Latin: Acrochaetium stilophorae [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art