Listor / Arter / hydroidpyssling

hydroidpyssling

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Rubrointrusa membranacea [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art