Listor / Arter / aklejamjöldagg

aklejamjöldagg

Kategori: Ej bedömd (NE)
Latin: Erysiphe aquilegiae [Länk]
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art