Listor / Arter / afrikansk gåshirs

afrikansk gåshirs

Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Eleusine africana [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig