Listor / Arter / småsvalting

småsvalting

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Alisma wahlenbergii [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art