Listor / Arter / agpigg

agpigg

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Ceratellopsis aculeata [Länk]
Organismgrupp: Storsvampar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig