Listor / Arter / bauersträfse

bauersträfse

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Nationellt utdöd (RE)
Latin: Chara baueri [Länk]
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer