Listor / Arter / tuvsträfse

tuvsträfse

Kategori: Ej bedömd (NE)
Latin: Chara connivens [Länk]
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art