Fråga:

Vad kallas tuvsträfse på latin?

Svar:

Chara connivens

Listor / Arter / tuvsträfse / Latin