Listor / Arter / taggsträfse

taggsträfse

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Chara hispida [Länk]
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art