Listor / Arter / busksträfse

busksträfse

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Chara vulgaris [Länk]
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Förekommer