Listor / Arter / afrikansk oxtunga

afrikansk oxtunga

Kategori: Ej bedömd (NE)
Latin: Anchusa capensis [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art
Urban miljö: Viktig