Listor / Arter / aklejabladstekel

aklejabladstekel

Kategori: Ej bedömd (NE)
Latin: Pristiphora rufipes [Länk]
Organismgrupp: Steklar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art