Listor / Arter / saltmålla

saltmålla

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Atriplex pedunculata [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art