Listor / Arter / hänggräs

hänggräs

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Arctophila fulva [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig